PÅ Media AB vinner tid och förbättrad kommunikation
För PÅ Media AB har IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys blivit viktiga verktyg på flera områden. Såväl arbetsklimat som kundrelationer har påverkats positivt av satsningen.
Den grafiska branschen är nu mera i ständig förändring. Internet och digital teknik skapar nya utmaningar. PÅ Media AB i Hägersten ägs och drivs av Thomas Pall och Daniel Åhlberg och är ett företag som verkligen drar nytta av utvecklingen.
– Det gäller att följa med sin tid. Vi är som starkast på kombinationen av traditionella trycksaker och moderna digitala lösningar.
Sedan 5-6 år samarbetar de med konsulten Ulf Larsson kring säljträning och personalutveckling. Till en början jobbade han mest med personalen på sälj- och marknadsavdelningen men idag är hela personalen på med i utvecklingsprocessen. Bland annat handlar det om att alla genomgått IPU Profilanalys och att man gemensamt använder resultaten för att komma vidare.
– IPU Profilanalys, med sina färger, har gjort våra enskilda beteenden så tydliga för alla. Vi ser, på ett helt annat sätt än tidigare, hur vi kompletterar varandra. Det är enkelt att inse att alla behövs och att man måste agera på olika sätt mot olika typer av människor. Inom och utanför företaget.

Viktigt för kundkontakt
De ökade insikterna kring människors be-teende är också mycket användbara i kontakter med företagets kunder, och då inte enbart för säljarna utan för all personal som har kundkontakt. Thomas menar att det blir lättare att möta kunder på deras villkor när man har bättre koll på deras behov och beteenden. Det gynnar både effektivitet och merförsäljning.

IPU vid rekrytering
PÅ Media AB har också provat att använda IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys i samband med rekrytering. Än så länge bara vid ett tillfälle men resultatet här var så bra att Thomas och Daniel inte tvekar att fortsätta vid kommande rekryteringar.
– Det är viktigt att nya personer passar in, tillför något och kompletterar arbetsgruppen. Analysen blir ett sätt få en bredare bild av personen innan man anställer.
För Thomas och resten av personalen har arbetet med IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys inneburit att alla fått bättre kunskaper om både sig själv och de andra i gruppen. Dessutom har man fått ett gemensamt språk kring varför vi människor agerar som vi gör i olika situationer. Resultatet har blivit bättre kommunikation och ett ännu trevligare arbetsklimat.
– Vi har alltid haft god stämning här på företaget. Genom att all personal genomgått IPU Profilanalys ser vi hur både trivsel och effektivitet ökar. Kommunikationen mellan våra medarbetare blir helt enkelt bättre och enklare, avslutar Thomas.