Beteenden en viktig del av unga ledares utveckling
Grattis Sverige!
Inte nog med att många av morgondagens ledare kommer att ha gedigen erfarenhet av ledarskap från ideella verksamheter.
De kommer också att ha koll på både sina egna och andras beteenden.
Det var en gång en kung...
Jo, så börjar faktiskt den här historien. När Carl XVI Gustav fyllde 60 år uppvaktades han av näringslivet via Scouterna, där han varit engagerad hela livet, med en insamlad rejäl slant.
De här pengarna blev grunden till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap - en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar.
Stiftelsen gör många saker. Men en av de största insatserna är att stötta en unik ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor.

Fantastiskt ledarskapsprogram
Det är scoutrörelsen, i samarbete med andra ideella organisationer, som driver utbildningsprogrammet Värdebaserat Ledarskap. Cina Staron är en av de ansvariga:
Varje år antas nästan 100 unga ledare som får gå det här fantastiska ledarskapsprogrammet, berättar hon. Och de kommer från alla delar av den ideella sektorn. Det är allt från scouter och unga musiker till unga ledare inom miljörörelsen, religiösa och politiska ungdomsorganisationer. Det är med andra ord en fantastisk mångfald.

Intensivt halvår
De som blir antagna kan se fram emot ett intensivt halvår med fyra stycken tredagars helgkurser, hemuppgifter som de ska lösa själva och i smågrupper. Dessutom får de en mentor, en erfaren ledare från näringslivet eller den offentliga sektorn.
Helgkurserna har olika fokus:
Att leda grupper.
Att leda för mångfald.
Att leda sig själv.
och Att leda med vinst och värderingar.

Viktig del
Det är under helgen som handlar om att leda sig själv som vi jobbar med IPU Profilanalys som en viktig del. Inför den helgen har deltagarna fått en individuell återkoppling av sin analys och väl på plats väcker den många reflektioner.
Det här är unga människor, 20-25 år gamla, och det är ofta första gången de får spegla sig i den här formen av analysverktyg, berättar Cina Staron. Och nästan alla slås av hur väl det stämmer!
IPU Profilanalys används som underlag för en rad olika aspekter. Dels som diskussionsunderlag i de mindre grupperna, kring deras samspel och hur deras olika beteendestilar påverkar dem. Dels som ett sätt att öka förståelsen för sig själv.
- Deltagarna har haft i uppgift att samla in feedback, baserad på sin IPU Profilanalys. Deras vänner, familjer, chefer och andra har fått ge sina perspektiv och det är klart att det är utvecklande, konstaterar Cina.

Framtidens ledare
Den ideella sektorn är en stor plantskola för ledare i Sverige. Nästan tre av fyra chefer i landet har någon form av erfarenhet med sig från olika former av ideellt arbete.
Utbildningsprogrammet Värdebaserat Ledarskap ger framtidens ledare en ännu bättre plattform.
Jag är ohyggligt tacksam, säger Hannah Bauer, scoutledare och en av de som gått programmet. Inte minst för möjligheten att göra min personlighetsanalys.
Jag tänker i beteende-färger nästan varje dag efter det och har verkligen lärt mig att hantera både mig själv och mötet med andra människor på ett bättre sätt.Och det gör mig definitivt bättre som ledare.