Viktig del av kvalitetsinriktad ledarskapsutbildning
Som en färgglad tråd löper våra beteendestilar under ledarutbildningarna hos Sveriges största bilimportör.
IPU Profilanalys är ett av de verktyg som ger ledarna stöd hos Volkswagen Group Sverige AB.
På Volkswagen Group Sverige AB genomförs det över 10 000 utbildningsdagar om året - och väldigt många av dem handlar om ”mjuka” frågor. För även om bilar är hårda så är människor mjuka - och det är de som står både framför och bakom disken hos alla landets återförsäljare.
Mathias Haag är utbildningsansvarig för de utbildningar som har mer med människor än maskiner att göra. Inom hans ansvarsområde ligger bland annat de ledarutbildningar som krävs för att ha vissa befattningar.

En fördel
Som en röd-gul-grön-blå tråd löper idag våra beteendestilar genom dessa ledarutbildningar.
I samarbete med Ulf Larsson på Alliera, på uppdrag av Castrol, får nämligen deltagare på olika utbildningar göra IPU-analyser.
IPU Profilanalys ingår i en certifieringsutbildning för externa service- och reservdelschefer. Och IPU TriMetrix ingår i ett ledarskapsprogram för interna chefer.
Analyserna görs i ett tidigt skede av utbildningarna.
Det är en fördel för då kan vi relatera till våra olika beteendestilar i allt vi gör under en lång utbildning, säger Mathias Haag. Självinsikt är ett nyckelord inom vår ledarutbildning och en grund för att också förstå andra och göra ett bra ledarjobb.

Pedagogiskt
Att valet föll på just IPU Profilanalys är inte en slump.
Det är ett pedagogiskt verktyg som gör det lätt att tala om beteenden. Färgerna både avdramatiserar och gör det möjligt att ”måla med de breda penslarna” och på det sättet få det användbart i många olika sammanhang, menar Mathias Haag.
Vi har tidigare använt andra liknande verktyg. Men när de blir för individuella och svåra att sätta i sammanhang förlorar de lite av sitt pedagogiska värde och blir svårare att följa upp och göra till vardagsnytta.

Fjäder i hatten
För IPU Profilanalys är det givetvis en fjäder i hatten att bli en del av Volkswagen Group Sveriges:s ledarutbildning. För det är inte alldeles lätt att bli accepterad hos Europas största bilproducent.
Nej, ett sådant initiativ nagelfars och ställs i relation till andra verktyg som är etablerade inom koncernen. Men fördelarna har definitivt vägt över i det här sammanhanget.

Framgångsfaktor
En av flera framgångsfaktorer i ledarskapsprogrammen har varit de trepartssamtal som inlett och avslutat den långa utbildningsperioden.
Ledaren får sitta tillsammans med sin chef och en handledare och samtala kring sin utveckling, bland annat baserat på sin analys. I det samtalet görs en handlingsplan för hur ledaren ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin utbildning, inte minst i samverkan med sin chef, förklarar Mathias.
Det gör att utbildningen tydligare kan länkas mot vardagen och den verksamhet som man finns i.
Efter utbildningen följer ett liknande trepartssamtal - för att följa upp och skapa förutsättningar för en bra fortsättning.
Det här är en framgångsfaktor i en lärande organisation.