Utveckling och motivation - nyckelfrågor för bra medarbetare
Enkelt, tryggt och utvecklande.
Det är värdeorden som ska prägla Stena Metall - och som avspeglar sig tydligt i synen på medarbetarskapet.
- Vi vill ge alla medarbetare en möjlighet att utvecklas och känna sig motiverade, menar Per-Martin Schedwin.
Även om Stena Metall-koncernen arbetar med hårda produkter så är de mjuka värdena viktiga. Inte minst handlar det om synen på medarbetare.
En del av strategin för att behålla och utveckla medarbetare, som trivs, mår bra och är motiverade, är ett långsiktigt samarbete med coachen och IPU-konsulten Lennart Strandberg. I hela tolv år har han löpande varit en del av företaget aktiva förhållningssätt till medarbetare som på ett eller annat sätt kan behöva se över sin situation.

Blick för medarbetarna
- Jag skulle vilja säga att vi har en bra blick för när någon medarbetare inte riktigt verkar trivas eller på något sätt tappar motivationen, säger Per-Martin Schedwin. I första hand är det givetvis den närmaste chefen eller någon av oss på HR-avdelningen som som försöker fånga upp personen för att erbjuda möjlighet till stöd. Men ibland kan vi också se att medarbetaren skulle kunna ha nytta av att träffa någon som är helt opartisk och som inte direkt har med företaget att göra.
- Det är i de lägena vi kan erbjuda dem att få träffa Lennart.

Extern resurs
Oftast brukar det räcka med ett första möte för att medarbetaren gärna startar en coachingprocess tillsammans med Lennart. Och i denna process spelar IPU:s olika analysverktyg en viktig roll.
Beroende på vilka frågeställningar det kan handla om får medarbetarna jobba med beteendestilar, drivkrafter eller sina personliga färdigheter. Eller rent av alla dessa delar, sammanställda i det som heter TriMetrix.
Med utgångspunkt från bland annat detta skapar medarbetaren en personlig handlingsplan, som oftast handlar om både jobbet och livet utanför.

Inte bara jobbet
- Problem och möjligheter finns ju inte bara på jobbet, konstaterar Per-Martin. Men mår man inte bra så påverkar det givetvis jobbet och då är det viktigt att vi är en del av att skapa lösningarna.
Ofta är resultatet av coachingprocessen att medarbetaren hittar ny energi och nya vägar framåt på jobbet. Men det händer givetvis också att resultatet blir att medarbetaren söker nya vägar - och lämnar företaget.
- Det ser vi inte som ett problem. Om vi kunnat stötta en medarbetare i att hitta en annan karriär, som känns viktigare, så har vi gjort den personen en tjänst - och förhoppningsvis skapat ett utvecklingsutrymme för någon annan medarbetare hos oss, menar Per-Martin.

Färger i vardagen
Lennart Strandberg arbetar också med IPU Profilanalys i andra sammanhang på Stena Metall. Bland annat i både teamutveckling och i samband med rekrytering.
Totalt har företaget gjort närmare 300 analyser på nästan 200 medarbetare. Det innebär exempelvis att de färger som används för att beskriva beteendestilarna i IPU Profilanalys, sakta men säkert vuxit till att bli en naturlig del av samtalet i korridorerna...