Unik matchning ger bättre resultat
På Bureau Veritas är relationen till kunden minst lika viktig som på alla andra tjänste- och serviceföretag.
Och för att leva upp till sitt snart 200-åriga kvalitetsrykte matchar man nu inte bara kunden mot rätt tjänst – utan också mot rätt medarbetare. Tack vare IPU:s analysverktyg.
Bureau Veritas är ett företag med djup historik som idag har över 47 000 anställda på 1 000 kontor och 300 laboratorier i 140 länder. Och för att göra en väldigt stark förenkling så arbetar de med att hjälpa verksamheter att visa hur bra de är och hur de kan bli ännu bättre. Det sker i form av olika former av certifieringar, inspektioner, provningar, rådgivning och andra sätt. De är helt enkelt en oberoende part som kan säkra utveckling hos företag och skapa förtroende. Därav namnet – ”veritas” betyder ju ”sanning”…
I Sverige består bolaget av ett 50-tal anställda, med huvudkontor i Göteborg. Och det är här som Kenneth Larsson jobbar, som ansvarig för försäljning och affärsutveckling i hela landet.

Analysverktyg
Att han i det här sammanhanget står i fokus beror på att det var Kenneth Larsson som införde lite grand av ett nytt sätt att tänka inom den svenska delen av Bureau Veritas.
I ett samarbete med Hans Wern på Sträva har han påbörjat ett arbete med att ge sina medarbetare en stark insikt i både sina beteenden och drivkrafter – med stöd av IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys.
- Syftet är enkelt, förklarar Kenneth Larsson. I mötet med varje kund och dennes unika uppdrag så vill vi inte bara matcha dem mot den rätta kompetensen och tjänsten hos oss. Vi vill också matcha dem mot rätt medarbetare hos oss.
- Ett analytiskt och teoretiskt uppdrag blir mycket bättre om en medarbetare med ett analytiskt grundbeteende och en teoretisk drivkraft för ta hand om det. Eller om uppdraget kräver ett snabbt agerande och mycket personliga kontakter – då är det en helt annan profil som gör det uppdraget mest rättvisa. Och genomför det med mest lust.

Effektivt
Att det blev just IPU:s båda analysverktyg som fick bilda grunden för det här sättet att ”kvalitetssäkra” att rätt uppdrag får rätt medarbetare beror på Kenneth Larssons egna upplevelser av analysverktyget:
- Jag har själv aldrig varit med om något så träffsäkert. Jag blev förundrad över hur pricksäkert det var, ner i minsta detalj. Och när jag dessutom fick prova på det i skarpt läge och se effekterna av att se hur ett team, sammansatt utefter ett beteendeperspektiv, blev väldigt effektivt fanns det ingen tvekan.

Tydliga effekter
Kenneth Larsson kan redan se positiva effekter av användandet av kunskaperna kring våra beteenden och drivkrafter i verksamheten på Bureau Veritas.
- I vår dialog på jobbet så avdramatiserar det väldigt mycket kring vilka beteenden som är ”rätt” eller inte, menar han.
- Det finns uppdrag och uppgifter till alla. Och när varje medarbetare fullt ut får nyttja sin inneboende kapacitet, sina beteendestyrkor och följa sina drivkrafter i olika uppdrag – då är det klart att det blir bättre för alla.
Medarbetaren trivs och gör sitt bästa.
Uppdraget levereras på bästa sätt.
Och kunden blir ännu nöjdare.