Att förstå sig själv är nyckeln för ledarskapet
- Ju mer jag vet om mig själv, desto bättre ledare kan jag vara. När jag förstår mig själv kan jag också förstå andra. Och när jag är trygg i mig själv kan jag också vara trygg för andra.
Det säger Samuel Henningsson, en av många ledare som använt IPU:s analysverktyg som en del i sitt ledarskap.
Samuel Henningsson har en lång karriär som ledare bakom sig och han är ett ansikte som dyker upp i tidningar som Dagens Nyheter och Tidningen Chef, när det ska handla om framgångsrikt ledarskap.
Efter många år i CallCenter-branchen är han idag VD för NetPort.Karlshamn AB – en snabbt växande internationell nod för både den digitala branschen och intelligent logistik.
Bolaget är lite annorlunda eftersom samhällsutveckling står högre på agendan än lönsamhet. Utvecklingsbolaget samägs nämligen av Karlshamns kommun, ett 50-tal företag i regionen samt Blekinge Tekniska Högskola. Så runt honom finns allt från unga IT-entreprenörer till akademiker och forskare.
-Själv har jag en examen från LHS, konstaterar Samuel. Och förtydligar; Livets Hårda Skola, alltså. Och så skrattar han, vilket han ofta gör.

Ingen ”apa”
- Jag kan aldrig ha ambitionen att vara lika kompetent som mina medarbetare. De är ofta specialister inom sina områden, säger han. Mitt jobb som ledare är att få dem att vara så bra som möjligt – att få dem att briljera.
En av vägarna till sitt uppskattade ledarskap har för Samuel Henningsson varit att titta på sig själv. Bland annat med hjälp av olika analysverktyg.
- När jag gjorde min IPU Profilanalys, tillsammans med de andra i företaget, blev det en start för ett stort utvecklingsprojekt. Den gav en positiv bild av alla beteendestilar och ingen behövde bli en ”apa”, som i andra verktyg, berättar Samuel. Det gjorde att vi på ett nytt sätt började vårda och utveckla organisationens olikheter.
Resultatet blev ett löpande utvecklingsprojekt för människorna och samarbetet i organisationen, som gav ett snabbt mätbart resultat.
- Vi plöjde ner rätt mycket pengar under första året. Men den investeringen kunde vi räkna hem redan efter 3-4 månader, konstaterar Samuel.
- Dessutom slipper jag nu falla i fällan att rekrytera en massa kopior av mig själv. För vem skulle stå ut med det, skrattar han.

Viktigt att förstå
IPU Drivkraftsanalys tycker Samuel lyfter upp och sätter ord på någonting han ofta funderat på.
- Jag har ju alltid förstått att vi har olika incitament till varför vi gör saker. Men det blev mycket intressantare när jag kan sätta ord på varför jag ler och skuttar ur sängen inför den 454:e 14-timmars arbetsdagen i rad, säger han.
- Och det är det här som är nyckeln för mig och det som jag tycker är ett bra ledarskap: För att förstå andra människor behöver du först förstå dig själv. När jag vet vad som driver och besjälar mig kan jag också förstå och bejaka att andra människor besjälas på samma sätt – fast av andra drivkrafter.
- Eller för att översätta budordet ”Älska din nästa som dig själv” till ledarskapssvenska; Förstå och tyck om dig själv – så kan du också förstå och tycka om dina medarbetare.