Effektiva beteenden ger effektiva system
Kan förståelsen för våra olika beteenden skapa effektivare datasystem?
- Absolut, svarar Ingela Ludvigsson, på Telenor. Det ger både effektivitetsvinster och skapar bättre relationer.
Systemutvecklare
Ingela Ludvigsson ansvarar för en av grupperna av systemutvecklare och systemledare som ser till att Telenors Sveriges många olika affärskritiska datasystem både utvecklas och fungerar.
Det är 19 personer i Karlskrona och fem personer i Stockholm som tillsammans ska få "ettor och nollor” i de stora systemen att leverera alla de tjänster som krävs för ett så stort företag med så många kunder.
Fördomsfullt kan man lätt tro att det är ett gäng ”datornördar” som sitter och programmerar för sig själva hela dagarna. Men så ser inte verkligheten ut.

Möter många
- Verkligen inte. Utöver att vi jobbar väldigt mycket tillsammans med varandra i olika interna arbetsgrupper möter vi också en rad andra människor. Framförallt de som använder systemet och de som beställer olika former av utveckling av dem, säger Ingela Ludvigsson.
- Eftersom vi finns i en bransch där utvecklingen generellt går väldigt fort så krävs det också att vi är väldigt effektiva när det gäller att utveckla datasystem.

Många vinster
Ingela Ludvigsson valde att jobba med IPU Profilanalys som ett verktyg för hela arbetsgruppen, för att ännu mer öka effektiviteten i systemutvecklingen.
- Jag ser många vinster med det, säger hon:
- Dels skapar vi givetvis bättre relationer i gruppen när vi känner varandras beteenden, styrkor och svagheter. Det ökar välmåendet och förståelsen för varandra på jobbet.
- Dels ökar det vår förmåga att möta våra användare och beställare. De sitter i andra änden av våra system och kanske inte alls har någon förståelse för datasystemen i sig. De vill bara snabbt ha perfekta funktioner som hjälper dem att sälja, eller vad det kan handla om. I detta finns det givetvis en mindre risk för konflikter om mina systemutvecklare kan bemöta dem på ett sätt som ökar samspelet istället för att minska det.

Effektivare
Men framförallt var Ingela Ludvigsson på jakt efter ännu effektivare datasystem:
- För mig är det logiskt. När vi är väl medvetna om våra egna och andras beteenden skapas större öppenhet och tillit mellan dem som ska jobba tillsammans. Effekten blir att alla vågar ställa fler frågor och nu är vi framme vid poängen: Då blir systemen mer effektivt levererade, utan de fel som lätt uppstår när man bara tror att man gör rätt…

Träffsäkert
Så här, några månader efter att ha arbetat med förståelsen för våra beteenden, tycker sig Ingela Ludvigsson kunna se effekterna. I arbetsgruppen. I samarbetet. Och på sikt också i systemen.
- Alla känner sig lyfta efter analysen. Det var ett mycket träffsäkert material som var lätt att både ta till sig och att dela med sig av. Dessutom är det lätt att använda färgerna som ett gemensamt språk, konstaterar Ingela Ludvigsson.