Ett pedagogiskt verktyg
IPU Profilhjul är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden.