Energiföretag fick ny energi
Även små bolag kan ha stor nytta av IPU Profilanalys.
För Ekoperperspektivs fem medarbetare betydde det bland annat ny energi, klokare sätt att arbeta och början på en ny tillväxt.

Kan ett energiföretag tappa energi?
Självklart och det var nog det som hade hänt förra året, konstaterar Lars Sjögren, en av grundarna och medarbetarna på företaget Ekoperspektiv AB.
Det lilla bolaget ingår i ett större nätverk där 20 personer finns i olika bolag men i gemensamma lokaler och med en gemensam kompetens kring energi- och miljöfrågor. Uppdragen och samarbetena handlar mycket om individerna och mindre om företagsstrukturer. Tillsammans sätter man samman den kompetens som i varje enskilt uppdrag behövs för att lösa kundens behov.

Tappat energi
Själva Ekoperspektiv har vuxit till fem medarbetare, som alla är där för att de trivs tillsammans och är kompetenta inom sina områden. Tillväxten har varit organisk och alla nya medarbetare har också blivit delägare.
- Förra året kände vi alla att vi kommit till en punkt där vi tappat lite energi. Drivet fanns där inte och vi var luddiga i våra mål med vart verksamheten skulle ta vägen, berättar Lars Sjögren. Vi hade ingen formell ledare som pekade ut riktningen.
Ett traditionellt sätt hade i det här läget varit att utse någon, eller till och med rekrytera en verksamhetsledare. Men Ekoperspektiv valde att söka svaren på ett annat sätt.

Valde annan väg
- Vi jobbade ihop med Ewa Svensson på Crearum istället och en av de viktigaste delarna i det jobbet var att vi jobbade med IPU Profilanalys® för att lära känna oss själva och varandra bättre.
För att göra en lång historia kort så gav det tydliga resultat.
- Vi har fortfarande inte någon formell chef, för vi upptäckte att det inte var det som var problemet. Istället har vi delat upp ansvarsområden baserade på våra styrkor och svagheter, säger Lars Sjögren.Tack vare en mycket tydligare öppenhet, som vi fick bland annat genom IPU Profilanalys®, nyttjar vi våra resurser på ett mycket effektivare och mer energifyllt sätt nu.

Ökade insikter
Arbetet har givit Ekoperspektiv som företag inte bara ny energi utan också en tydligare riktning.
- Genom att öka insikten om oss själva som personer och oss som grupp har vi kunnat skapa bra och tydliga gemensamma mål, säger Lars Sjögren. Så det har varit en mycket positiv och bra resa för oss!