”Alla motiveras av olika saker – det vet cheferna nu”
- Tack vare analyserna blir vi bättre på att kommunicera med och förstå varandra. Det gör det lättare för oss att nå nya mål.
Det säger Annika Karlsson, laboratoriekoordinator på DPNOVA. En av de många på företaget som arbetat med både IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys för att utveckla verksamheten.
Höga ambitioner
Ambitionerna på DPNOVA är höga. För att fortsätta att växa och utvecklas på sin nivå krävs att de finns i den absoluta frontlinjen vad gäller kompetens, kapacitet och personlig serviceanda.
Det här ställer givetvis höga krav på personalen och efter en omorganisation 2006 drog personalchefen Lars Håkansson igång ett stort utvecklingsarbete för cirka 50 chefer på alla nivåer i koncernen.
Totalt sju dagar, med stort fokus på utvecklad kommunikation, avsattes för varje ledare till detta.

Ska vara effektiva
- Kravet från mig, men främst den inblandade personalen, var att vi skulle jobba med effektiva utvecklingsverktyg – som var direkt användbart i verksamheten, berättar Lars Håkansson.
Både IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys föll mer än väl inom ramen för dessa krav och blev två viktiga ingredienser i utvecklingsarbetet.

Förstår mycket
- Det var väldigt intressant att göra analyserna, säger Annika Karlsson. Och jag har haft stor nytta av dem, som hjälpmedel för att förbättra kommunikationen både internt och externt. Ja, till och med hemma, skrattar hon.
- Drivkraftsanalysen fick mig att förstå mycket kring vad som motiverar mig och varför jag till exempel gillar det här jobbet.
På frågan om det ger långsiktiga effekter tror Annika att det är en viktig väg för att nå verksamhetens mål.
- När vi blir bättre på att kommunicera med varandra så mår alla bättre. Det ökar arbetsglädjen och gör att vi definitivt når både mjuka och hårda mål på ett effektivare sätt.

Gemensamt språk
Lars Håkansson är också nöjd så här långt.
- Tack vare Profilanalysen och Drivkraftsanalysen har vi, utöver alla aha-upplevelser, fått ett gemensamt språk i verksamheten för dessa frågor. Det gör att alla som varit med i utbildningen kan diskutera, stötta och hjälpa varandra, säger Lars Håkansson. På det sättet tror jag att effekten blir hållbar. Jag tror till och med att den kommer att växa med tiden.

Berör bättre
Ytterligare ett sätt att förankra förståelserna för beteenden och drivkrafter är att de nu kommer att bli en del av medarbetarsamtalen i verksamheten.
- På det sättet kan vi se på verksamhetens mål med ett perspektiv som bättre berör alla olika medarbetares motivation och arbetssätt.
- Alla motiveras av olika saker – det vet cheferna på DPNOVA nu…