"En viktig del av att skapa den goda organisationen"
- I ett ledarskapsprogram.
- För ledningsgruppsutveckling.
- I individuell handledning av chefer.
- Och i grupputveckling av personal.
I alla dessa situationer har IPU Profilanalys fungerat på Apoteket AB.
Här är analysverktygen en viktig del av att skapa den goda organisationen.
Bred erfarenhet
Sofia Linnarsson arbetar som chefsutvecklare på Apoteksakademin, Apoteket AB´s kompetensutvecklingsenhet.
När hon började på Apoteket för ett drygt år sedan hade hon med sig en lång och bred erfarenhet inom ledarutveckling. Hon är utbildad beteendevetare, fil mag. i pedagogik, och har arbetat som ledarskaps- och organisationskonsult både i Sverige och internationellt sedan mitten på 90-talet.
Men hon hade också med sig IPU Profilanalys som ett verktyg för att skapa förståelse för våra olika beteenden. Och det var ett verktyg som verkligen ”hittade hem” på Apoteket.
- Det passar väldigt bra in i kulturen på Apoteket, säger Sofia Linnarsson. Det är pedagogiskt, relationsorienterat och ger många människor både trygghet och tydlighet i sin roll som medarbetare eller ledare.

Flera sammanhang
Sofia började snart använda IPU Profilanalys i flera olika sammanhang.
- Det ingår i ett ettårigt ledarskapsprogram som jag designade för ett av våra verksamhetsområden, Apoteket Produktion.
Här fungerade det väl. Dels blev det ett nytt sätt att tala om beteenden bland en stor grupp av ledare som arbetar tillsammans. Förståelsen för varandra och andras bilder av en själv ökade. Dels fungerade det även som en del av andra metoder i ledarskapsutvecklingen. Feedbacken blev lättare att förstå och hantera ledarna emellan.
I samma verksamhet fick den nya ledningsgruppen stöd i att både lära känna varandra och snabbare komma närmare de verksamhetsledare de skulle arbeta tillsammans med.

Olika fokus
I ytterligare två, till synes olika situationer, har Sofia använt analysverktyget. Det har varit i individuell handledning av chefer och i grupputveckling av personalgrupperna på Apoteken inom Apoteksområdet Norrmalm/Östermalm i Stockholm.
- Det är klart att fokus blir olika i de olika samtalen kring analysrapporten, konstaterar Sofia Linnarsson. I de coachande handledningssamtalen handlar det mer om hur beteendet påverkar ledaren i hans roll, hur han/hon kan uppfattas och utvecklas. Och i personalgruppen blir fokus mer på kommunikationen mellan individerna i gruppen. Men oavsett sammanhang så ser jag en rad fördelar med att skapa en pedagogisk kompetens kring beteenden: Alla blir bättre på att förstå både omgivningen och sig själva. Och de får ett gemensamt språk på sådant som känts – men som kan ha varit svårt att sätta fingret på.

Ökad tolerans
Totalt sett ser Sofia inte minst en stor fördel med att ha arbetat med IPU Profilanalys inom en så komplex verksamhet som Apoteket AB, där det dels aldrig får bli fel – för konsekvenserna kan bli ödesdigra – och dels givetvis ska vara effektivt och lönsamt:
- Att få lära sig mer om sitt och andras beteende skapar trygghet och lugn. Toleransen ökar och många känner sig bekräftade: ”Både jag och andra förstår mig bättre och vi vet bättre hur vi ska bemöta varandra.”
- Det tycker jag är en väldigt viktig del av en god organisation.