"En viktig investering för att få ett bra resultat"
Ett aktivt arbete med personalens och chefernas beteenden är en långsiktig och viktig investering.
- Det syns på ”sista raden”, menar Stefan Widén, vd på Visma Software, där alla medarbetare gjort IPU Profilanalys som ett viktigt led i att utveckla de team de arbetar i.
Viktiga parametrar
I varje rekrytering och i det dagliga arbetet på Visma Software är beteendestilarna viktiga parametrar.
Anledningen är enkel, enligt vd Stefan Widén: ”Det gör ledarskapet bättre, grupperna effektivare och skapar därmed en ökad lönsamhet”.
Bakom hans konstaterande ligger flera års erfarenhet av att arbeta med IPU Profilanalys tillsammans med konsulten Anders Petersson, på Marknadsstrategerna.
- Jag hade letat efter ett pedagogiskt hjul-verktyg när jag träffade Anders och vi fann att IPU Profilanalys var just det vi behövde.

Bättre bild
Tillsammans har Anders Petersson och Stefan Widén gjort ett stort grundjobb. Alla 160 medarbetare har gått gjort sin IPU Profilanalys. Och alla som eventuellt ska rekryteras får också göra analysen. För chefstjänster gör man också IPU Drivkraftsanalys för att få en ännu bättre bild av de sökande.
- Det här är ganska självklart för oss nu, konstaterar Stefan Widén. När vi tittar på gruppsammansättningar och nya behov arbetar vi med färgerna i IPU Profilhjul och ser till att få så bra sammansättningar som möjligt.

Tryggare ledarskap
Stefan Widén ser många positiva långsiktiga effekter av det löpande arbetet med att så ofta som möjligt medvetandegöra våra beteenden i olika sammanhang.
- Medarbetarna lär känna sig själva bättre och vi har fått ett gemensamt språk för att tala om beteenden som gör samarbetet lättare.
- Ledarskapet blir tryggare, tycker jag. Ledarna kan lättare se gruppernas behov och hur de kan hantera olika situationer. Projekten flyter bättre och vi har blivit bättre på att sätta rätt person på rätt plats i organisationen.

Slår tillbaka
Men allt är inte ”guld och gröna skogar”.
- Nej, ibland slarvar vi och tar inte en grupps sammansättning på tillräckligt stort allvar beteendemässigt. Och då brukar det alltid slå tillbaka.
- Problem som vi egentligen hade kunnat förutspå borde vi ju inte drabbas av, men visst händer det…