Blev snabbt en effektiv ledningsgrupp
För att snabbt få en ny ledningsgrupp på SEB att bli effektiv tog man IPU Profilanalys till hjälp.
- Vi sparade mycket tid, konstaterar Mauricio Bozzo.
- Vi hade en riktig ”boost” i fråga om förståelse och samarbete i ledningsgruppen, säger Mauricio Bozzo. Det gick snabbt att komma över de klassiska problemen då nya människor, med olika erfarenheter och beteenden ska jobba ihop.
Ny ledningsgrupp
När avdelningen för drift och övervakning av SEB:s tekniska system fortsatte att utvecklas och växa under Mauricio Bozzos ledning var det naturligt att ledningsgruppen också växte.
När ledningsgruppen hösten 2003 gick från att vara tre samtrimmade personer till att bli dubbelt så många visste Maurizio vad som väntade i normala fall:
- Personerna i ledningsgruppen var funktionella och personella chefer som var rekryterade för sin kompetens och sina kvaliteter som personer. Men för alla sådana här nya konstellationer tar det tid att nå effektivitet. Och vi hade inte tid att vänta ett halvår eller mer på att få ledningsgruppen att fungera optimalt, berättar Mauricio Bozzo.

Fungerar tillsammans
För att ”kapa tid” anlitades konsulten Eva Göransson. Hon använde bland annat IPU Profilanalys som en grund för arbetet med att få den nya ledningsgruppen att snabbare lära sig hur gruppen och individerna i gruppen samspelar och fungerar tillsammans.
Analysen följdes upp och fanns som underlag för både personlig coaching för alla i ledningsgruppen och teamutveckling tillsammans.

Snabba effekter
Effekterna lät inte vänta på sig.
- Vi hade en riktig ”boost” i fråga om förståelse och samarbete i ledningsgruppen, säger Mauricio Bozzo. Det gick snabbt att komma över de klassiska problemen då nya människor, med olika erfarenheter och beteenden ska jobba ihop.
- Istället för att fantisera och undra över vad som kan sägas och hur det i så fall ska sägas till den ene eller den andre kunde vi snabbt vara raka och tydliga. Vi fick referensramar för hur vi fungerade och blev effektivare snabbare.

”Mer bekväm”
För Mauricio Bozzo har IPU Profilanalysens effekter också varit ett stöd i hans ledarskap, tycker han.
- Det har gett mig mycket. Framförallt känner jag mig mer bekväm i mitt sätt att kommunicera, interagera och skapa en positiv öppenhet.
- Jag förstår vad var och en behöver för att det ska fungera.