Viktiga insikter som är mer aktuella än någonsin
Insikter om sig själv och andra har aldrig varit så viktiga som idag.
I ett arbetsliv där i princip alla människor arbetar tillsammans med andra, har kontakt med kunder, leverantörer, medarbetare och andra som är viktiga för resultatet, är förmågan att kunna samarbeta ofta nyckeln till framgång.
Den som då både känner sig själv och andra har betydligt större möjligheter att lyckas.

Under mer än ett sekel har många, bland annat psykologer och beteendevetare, arbetat med att kartlägga, beskriva och utveckla mätsystem för dessa viktiga faktorer.
Tack vara datorteknik kan idag mycket stora mängder statistiska underlag ytterligare förfina analysverktygens prestanda.

Men stora kunskaper och statistisk säkerhet räcker inte för oss. Vi ställer också krav på kompetens och etiska grunder hos dem som professionellt får arbeta med våra analysverktyg. Alla godkända konsulter har också ett speciellt kort för att kunna identifiera sig.

Att göra resultaten pedagogiskt enkla att förstå är också viktigt. IPU Profilhjul® är ett exempel på hur IPU Profilanalys® levandegörs på ett helt annat sätt än andra, liknande, analysverktyg.