Väl etablerat kvalitetsarbete
Institutet för Personlig Utveckling, IPU, har funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden.
Vi arbetar målmedvetet för att kunna stå för kvalitet och stabilitet i både de analysverktyg vi tillhandahåller och i de långsiktiga samarbeten vi byggt upp med de kompetenta konsulter som får använda IPU:s analysverktyg.
Utöver utbildning och kompetensutveckling kring våra analysverktyg arbetar vi också med att löpande förädla och vidareutveckla dem, i nära samarbete med det internationella nätverk som IPU är en aktiv del i.
I det internationella perspektivet arbetar IPU med utvecklingen och försäljningen av analysverktygen på hela den nordiska marknaden.