Insatser som ger konkreta resultat
Ökad försäljning.
Effektivare team.
Utvecklade kundrelationer.
Nöjdare medarbetare.
Det finns rader av konkreta effekter av att arbeta med analysverktyg som ger tydliga insikter.
Det är många företag, organisationer och myndigheter som använder IPU:s analysverktyg för att utveckla sin verksamhet.
Bakgrunden och behoven skiftar - men de har den gemensamma nämnaren att det är människorna i verksamheterna som är en nyckel till utvecklingen.
Här har vi samlat några konkreta kund-exempel på hur IPU:s olika analysverktyg har använts.