Pedagogiska analysverktyg för effektiv utveckling
Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas.
Deras insikter om sig själva och andra ökar snabbt.
IPU:s olika analysverktyg har en rad gemensamma fördelar.
Tack vare ett de är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter – som grund för en effektiv utveckling.
De är lätta att använda.
De finns på fler än 40 språk, representerade i mer än 90 länder.
Flera av dem finns i olika specialversioner, som gör de än mer effektiva för speciella sammanhang, som utveckling av exempelvis team, ledare, säljare och kundvårdspersonal.
Dessutom bygger alla analysverktygen på ett mångårigt internationellt utvecklingsarbete, vilket ger en grundläggande trovärdighet och en stor erfarenhetsbas.

Våra verktyg i korthet:
IPU Profilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar.

IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, alltså VARFÖR en person gör det den gör.

IPU EQ kartlägger människors Emotionella intelligens.

IPU AttributIndex går på djupet och mäter tankemönster och en persons verkliga svagheter och styrkor.