TTI Success Insights, Sverige

Våra verktyg

Våra verktyg

DISA
IPU erbjuder flera olika pedagogiska och effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling. Analysen ger fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för hur och varför vi beter oss som vi gör.

I grunden finns IPU Profilanalys, en DISA-analys eller DISC som den kallas på engelska. DISA-profilen visar med sina fyra färger vilken färgkombination du har. Detta öppnar dörren för förståelse och med hjälp av drivkrafterna skapar vi en gemensam arena för kommunikation.

Ger snabbt nya insikter

IPU:s olika analysverktyg har en rad fördelar. De är pedagogiskt uppbyggda och ger snabbt nya insikter. De är dessutom lätta att använda och finns på fler än 40 olika språk. Flera av analysverktygen finns dessutom i olika specialversioner som till exempel för utveckling av team, ledare, säljare och kundvårdspersonal.

IPU erbjuder flera olika analysverktyg


IPU ProfilanalysIPU DrivkraftsanalysIPU EQ‑analysIPU Talent InsightsTriMetrix

IPU EQ

Det finns ett tydligt samband mellan välutvecklad EQ och framgång och effektivitet inom en mängd områden. IPU EQ-analys kan alltså ge viktig input till utveckling inom ledarskap, teamutveckling, rekrytering och individuell utveckling.

EQ, emotional quotient, är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

IPU EQ mäter och visar styrkan hos vår emotionella intelligens och en förståelse för vår EQ gör det lättare att motivera sig själv och hantera känslor, både hos oss själva och med andra.

I den banbrytande boken Känslans intelligens (1995) visade psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman från egna undersökningar att 90 % av skillnaden mellan högpresterande och genomsnittliga chefer och medarbetare på arbetsplatser var relaterad till EQ. Emotionernas roll i konfliktlösning, samarbete, innovation och andra viktiga framgångsrika förhållanden är också väl dokumenterad. En annan studie från EQmentor
Inc. (2009) fann att 65 % av de anställda inte får något positivt erkännande på jobbet. Denna brist på uppmärksamhet, och hur man kommunicerar den från ledning och ledare, resulterar oftast i att anställda blir missnöjda, oengagerade och inte arbetar med sin fulla potential.

EQ ➤Tankemönster/kunskap ➤ Beteenden ➤ Kompetens ➤ Beslutsfattande”Emotionell intelligens
betyder balans mellan
förnuft och känsla”