TTI Success Insights, Sverige

Våra verktyg

Våra verktyg

DISA
IPU erbjuder flera olika pedagogiska och effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling. Analysen ger fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för hur och varför vi beter oss som vi gör.

I grunden finns IPU Profilanalys, en DISA-analys eller DISC som den kallas på engelska. DISA-profilen visar med sina fyra färger vilken färgkombination du har. Detta öppnar dörren för förståelse och med hjälp av drivkrafterna skapar vi en gemensam arena för kommunikation.

Ger snabbt nya insikter

IPU:s olika analysverktyg har en rad fördelar. De är pedagogiskt uppbyggda och ger snabbt nya insikter. De är dessutom lätta att använda och finns på fler än 40 olika språk. Flera av analysverktygen finns dessutom i olika specialversioner som till exempel för utveckling av team, ledare, säljare och kundvårdspersonal.

IPU erbjuder flera olika analysverktyg


IPU ProfilanalysIPU DrivkraftsanalysIPU EQ‑analysIPU Talent InsightsTriMetrix

IPU Drivkraftsanalys

IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter och därigenom även vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika frågor.

IPU Drivkraftsanalys hjälper oss också att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för utveckling och arbetsinsats. Den är också värdefull i teamutveckling och rekrytering.

IPU Drivkraftsanalys är utvecklad i USA och anpassad för svenska förhållanden. Metoden bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers kategoriseringar som har utvecklats vidare och anpassats till arbetslivets villkor. Enligt Spranger går det att identifiera sex tydliga dimensioner som starkt påverkar människors motivation inom arbetslivet. Med utgångspunkt från dessa kan man beskriva en persons interna hierarki av 12 drivkrafter: