TTI Success Insights, Sverige

Om oss

I Skandinavien sedan 1973

IPU, Institutet för Personlig Utveckling, arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden. Vi har funnits sedan 1973 och har en unikt lång erfarenhet av att arbeta med utbildning och kompetensutveckling av användare av olika typer av analysverktyg.

Kvalitet och långsiktighet

På IPU arbetar vi enbart med utbildning i analysverktygen och utför inga egna analyser ute på marknaden. Vi konkurrerar alltså inte med våra blivande partners. Vårt mål är att stå för kvalitet, stabilitet och support i både de analysverktyg vi tillhandahåller och i de långsiktiga samarbeten vi byggt upp med utbildade partners.

Lokalt och globalt

IPU är en aktiv del av TTISI:s internationella nätverk. TTI Success Insights är världens ledande utvecklare av validerade bedömnings- och coachingverktyg. Som en del av nätverket har vi ständig tillgång till kontinuerlig vidareutbildning, de senaste rönen och internationell expertis.

Etiska regler

IPU:s verksamhet och vårt företags framgång bygger på våra kunders förtroende. Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta enligt strikta etiska regler. Reglerna har kommit till för att undvika situationer som skulle kunna vålla skada för den som genomgår analysen, men också för att slå vakt om det goda renommé som IPU har.

Det här är några av de grundläggande etiska reglerna:

GDPR

IPU har lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information på ett konfidentiellt och säkert sätt. IPU följer alla gällande lagar och etiska riktlinjer. All data är dessutom i tryggt förvar på servrar med mycket hög teknisk säkerhet.TTISI i världen

TTI Success Insights är världens ledande utvecklare av forskningsbaserade och validerade bedömnings- och coachingverktyg. Genom ständig forskning och utveckling gör TTISI:s analysverktyg det möjligt för organisationer och företag att effektivt hantera personlig utveckling, rekrytering, teamutveckling och karriärplanering. Analysverktygen används idag av miljoner användare över hela världen och hjälper till att förstå medarbetares drivkrafter, beteenden och utvecklingspotential.