TTI Success Insights, Sverige

Användningsområden

Användning

IPU:s verktygslåda med analyser som bygger på Marstons DISC, Sprangers drivkrafter och Golemans EQ innehåller flera effektiva verktyg för all personlig utveckling. Dessa hjälper oss bland annat att förstå våra drivkrafter och hur dessa kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss också att förstå hur vi fungerar tillsammans i grupp och hur vi kan skapa bättre kommunikation mellan människor. Här är några exempel.