TTI Success Insights, Sverige

Personlig utveckling

Pedagogiska och effektiva analysverktyg
Våra verktyg
”Få en fördjupad förståelse för våra drivkrafter”

Hur beter du dig?

Nyckeln till personlig utvecklingen är insikt om sina egna och andras beteenden. IPU:s analysverktyg hjälper oss att förstå våra beteenden och drivkrafter och hur de kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss att fungera tillsammans i grupp och förstå hur vi kan kommunicera bättre. Våra utbildningar ger tillgång till både IPU:s analysverktyg och unik inblick och kunskap om mänskligt beteende och vad som driver oss.
Läs mer

Aktuella utbildningar

Grundutbildning IPU Talent InsightsStockholm28 sep - 29 sep 2023Plats kvar
Grundutbildning IPU EQStockholm13 okt 2023Plats kvar
Uppföljningsdag IPU Talent InsightsStockholm30 okt 2023Plats kvar
Uppföljningsdag IPU EQStockholm17 nov 2023Plats kvar
Alla utbildningar

Gå våra utbildningar!

Allt fler företag efterfrågar IPU:s analysverktyg. Som behörig partner ökar möjligheterna till spännande och utvecklande uppdrag. Våra utbildningar är de enda som ger tillgång till IPU:s analysverktyg och unika kunskap om mänskligt beteende och vad som driver oss.
Läs mer

Grupputveckling eller ökad självkännedom?

IPU:s analysverktyg är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Ökad självkännedom, säljträning, teamutveckling och rekrytering är några. Våra analysverktyg hjälper dig att hitta rätt.
Läs mer

Vilka färger har du?

Bland våra analysverktyg finns IPU Profilanalys, som grundar sig på DISA-modellen eller DISC som den kallas på engelska. DISA-profilen visar med sina fyra färger på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur just din kombination ser ut.
Vilken färgkombination har du?
Läs mer